Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

GIỚI THIỆU SPRING BOOT

  1. Spring Boot là gì ?

Spring framework là một framework của java nó được chia thành nhiều module, mỗi module làm một chức năng, ví dụ Spring Core, Web, Data access, AOP,… Spring được xây dựng dựa trên 2 khái niệm nền tảng là Dependency injection và AOP (Aspect Oriented Programming). ĐỌC TIẾP

CÁCH ĐẶT TÊN CÓ NGHĨA

Phần này sẽ nêu ra các quy tắc để chúng ta đặt được một cái tên cho các biến, các hàm các đối số, các lớp, các gói trong phần mềm của chúng ta một cách hoàn hảo. Nhiều bạn sẽ nghĩ  “Ơ cái này thì dễ mà cần gì quy tắc làm gì cho mệt người ” vậy thì các bạn hãy nán lại đọc những quy tắc sau đây bạn sẽ có một suy nghĩ khác về cách đặt tên. ĐỌC TIẾP

MỞ ĐẦU SERIES CLEAN CODE

Sau khi đọc review sách Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship của tác giả Robert C.Martin Blog  tại blog toidicodedao  mình bắt cũng bắt đầu tìm hiểu và đọc cuốn sách này và học các để biết code nào là  “xịn” code nào là “rởm”.Và trong series này mình sẽ chia sẻ tóm tắt những gì mình đọc và học được từ cuốn sách này . ĐỌC TIẾP

TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP)

1. Lập trình hướng đối tượng (object oriented programming – OOP) là gì?

OOP là một kỹ thuật lập trình tạo ra các đối tượng chứa các thuộc tính và phương thức trừu tượng hóa các đối tượng trong thực tế.

ĐỌC TIẾP